ห้องเล็ก 

ขนาดห้อง 5*4 เมตร เหมาะสำหรับวงที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก ประมาณไม่เกิน 6-7คน หากมากกว่านั้นอาจจะไม่สะดวก จากการวางอุปกรณ์ของนักดนตรี ห้องเล็กเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาานไว้อย่างเพียบพร้อม แต่จะแตกต่างจากห้องอื่นตรงที่จะไม่มีeffectกีต้าร์ ท่านที่มีอุปกรณ์ส่วนตัวมาเองแนะนำว่าให้ใช้ห้องนี้ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ราคาค่าห้องนี้จะถูกกว่าห้องอื่นขนาดของมิกซ์เซอร์ก็จะเล็กกว่า แต่เท่าที่ได้มีการซ้อมมาหลายปีก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับ หากท่านใดที่ต้องการอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งพนักงานดูแลห้องซ้อมได้ และหากมีปัญหาในการติดตั้งการใช้งานทั้งอาจจะเป็นอุปกรณ์ของห้องซ้อมหรือของนักดนตรีที่ได้นำมาเองก็สามารถแจ้งช่วยเหลือจากพนักงานได้ตลอดเวลาเช่นกัน ทางห้องซ้อมมีกฏระเบียบ ขอให้ทุกท่านศึกษากฎระเบียบและขอความร่วมปฎิบัติตามและรักษามารยาทครับ 

รายการอุปกรณ์

drums set tama artstar japan

guitar amp randal rg75

guitar amp marshall valestage 100

bass amp swr sm350

paino korg sp250

mixer soundcraft signature 12  8 channel

2 microhone sv100 with stand 

2-3 stand note