รับสอนดนตรี

ต้น ห้องซ้อม84music กัมพล มณี เครื่องเสียง เครื่องดนตรีให้เข่า คาราโอเกะ เวที แสงสี วงดนตรี นักดนตรี backup เขียนเว็ป ถ่ายรูป บันทึกเสียง อัดเสียง เครื่องดนตรีมือสอง ซ่อมกีต้าร์ สอนอ่านโน็ต

อ. ต้น
กัมพล มณี

teacher

guitar,bass,drums

sight reading ,improvise ,scale and mode,

basic electric guitar

basic drums

basic bass

Genre 

Rock, Pop,Jazz,Fusion