ห้องกลาง

ขนาดห้อง 5*4 เมตร เหมาะสำหรับวงที่มีจำนวนสมาชิกไม่มาก ประมาณไม่เกิน 6-7คน หากมากกว่านั้นอาจจะไม่สะดวก จากการวางอุปกรณ์ของนักดนตรี ห้องกลางเราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาานไว้อย่างเพียบพร้อม หากท่านใดที่ต้องการอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งพนักงานดูแลห้องซ้อมได้ และหากมีปัญหาในการติดตั้งการใช้งานทั้งอาจจะเป็นอุปกรณ์ของห้องซ้อมหรือของนักดนตรีที่ได้นำมาเองก็สามารถแจ้งช่วยเหลือจากพนักงานได้ตลอดเวลาเช่นกัน ทางห้องซ้อมมีกฏระเบียบ ขอให้ทุกท่านศึกษากฎระเบียบและขอความร่วมปฎิบัติตามและรักษามารยาทครับ 

รายการอุปกรณ์ห้องกลาง

drums pearl export sirie

bass amp trace elliott 

guitar amp line 6 

guitar amp marshall avt

paino rd700gx

keyboard roland e09

2 speaker pa

mixer soundcraft signature 16

2 microphone with stand

2 effect set boss 5 unit

stand note a lot  

 

ห้องกลาง 84music ห้องซ้อมราคาถูก สะดวก เครื่องดี ซาวด์ดี มีอุปกรณ์ดนตรีขาย สายกีต้าร์ กีต้าร์ assesory ขาย